Table mountain

Linbanan uppför berget
Linbanan uppför berget
Det är brant!
Det är brant!
Ensam blomma som kämpar i de hårda vindarna på berget
Ensam blomma som kämpar i de hårda vindarna på berget
Ni ser väl ödlan!
Ni ser väl ödlan!