safari 2

På kvällarna vandrar flodhästarna gärna upp tlll byn som ligger intill floden.
På kvällarna vandrar flodhästarna gärna upp tlll byn som ligger intill floden.