Mahimahi - Cigale 14Segling över Stilla havet, Galapagos, Marquesas » Mahimahi - Cigale 14

Galapagos 1

Galapagos 2

Marquesas1

Marquesas2

Stilla havet